Budżet Łaskarzewa w 2014 r.

sesjaXXXVIII-relacja-JSWracamy na moment do wydarzenia z minionego roku, które dotyczy jednak roku właśnie rozpoczynającego się. Na XXXVIII Sesji Rady Miasta 27 grudnia 2013 r. uchwalony został budżet Łaskarzewa na 2014 rok. W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych, nieobecni byli K. Wachnicka, Z. Bożek, T. Pietrzak.

Budżet Miasta na 2014 r. charakteryzują następujące wskaźniki:

 • dochody 15 861 132 zł (w tym dochody majątkowe 780 tys. zł). Planowane dochody są mniejsze od tych w 2013 r. (wykonanie dochodów w 2013 r. wyniosło 16 853 407 zł), co wynika m.in. z mniejszych subwencji i dotacji oraz braku zaplanowanych środków z zewnątrz na inwestycje,
 • wydatki wyniosą 15 758 918 zł. Na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek przeznaczono 471 824 zł, a na obsługę długu – 205 000 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 102 214 zł również przeznaczona będzie na spłatę kredytów.

W wydatkach znacząca pozycję zajmują wynagrodzenia i składki od nich – 8 811 869 zł. Dział „oświata i wychowanie” konsumuje prawie połowę budżetu miasta – 7 614 419 zł, z tego jedynie 5 777 056 zł pokrywane jest z otrzymanej subwencji oświatowej. DTP „Bajka” otrzyma budżet w wys. 124 tys. zł, Biblioteka Miejsca – 95 tys. zł, natomiast dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej (dla „Promnika”) zamknie się w kwocie 90 tys. zł.

Na inwestycje przeznaczono kwotę 733 tys. zł. Żadnych środków nie przewidziano na budowę kanalizacji w Mieście. Burmistrz zamierza natomiast przeznaczyć 450 tys. zł na drogi oraz 283 tys. zł na modernizację pomieszczeń SP ZOZ (ale pozycja taka była już planowana w poprzednich budżetach i jak dotąd nie została zrealizowana).

Przed przyjęciem nowego budżetu, Rada jednogłośnie wprowadziła zmiany w budżecie na rok 2013. (była to „uchwała czyszcząca”, czyli dostosowanie planowanych dochodów i wydatków do ich przewidywanego wykonania w 2013 r.). Jednogłośnie podjęto także uchwałę w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 (chodzi o projekt „Comenius” realizowany w Zespole Szkół nr 1, pisaliśmy o nim już tutaj, a który ma być kontynuowany w latach 2014 i 2015).

Na początku sesji wystąpili panowie H. Kot i A. Bakiera z Zakładu Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych „EKOS”, którzy udzielili informacji nt. planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Miasta (rejon pomiędzy oczyszczalnią, ujęciem wody, ul. Dąbrowską i Polną). Plan ma charakter regulacyjny, prace nad jego przygotowaniem zostały rozpoczęte zgodnie z uchwałą RM w 2008 r. Teraz, po zakończeniu prac chodzi o przyjęcie planu przez RM (i wypłacenie firmie reszty należności tj. 18 tys. zł). Miejmy nadzieję, że to dopiero pierwszy krok w kierunku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu Łaskarzewa.

Rada wybrała M. Seremak na członka komisji bezpieczeństwa (w miejsce M. Pałyski który został Przewodniczącym Rady). Kontrkandydatką była B. Kozikowska. Niegdyś z kolei, na wolne miejsce w Komisji Rewizyjnej wybrano E. Licbarską (której kontrkandydatką również była B. Kozikowska). Zastanawiające, że osoba z takim potencjałem, jaką jest B. Kozikowska, decyzją radnych nie jest członkiem żadnej komisji…

Podczas sesji odczytane zostało pismo wojewody mazowieckiego dotyczące sytuacji prawnej radnego. J. Sierańskiego (który z uwagi na wyrok sądowy utracił prawo wybieralności). W piśmie, będącym odpowiedzią na zapytanie radnych, wojewoda stwierdza m.in. że to na Radzie Miasta spoczywa obowiązek podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu, w terminie 3 miesięcy od momentu pojawienia się przyczyny wygaśnięcia. Ponadto, zobowiązał Radę do przedstawienia potwierdzonej kopii wyroku dot. Jana Sierańskiego.

Na sesji poruszano też inne tematy, które podsumowujemy poniżej:

 • W informacji o rozwoju Miasta Burmistrz odniosła się do realizacji zadań określonych w uchwale z 28 lutego 2011 o Planie odnowy miejscowości i kierunków rozwoju Miasta na lata 2010-2017. Radna A. Laskowska zaś przytoczyła wskaźniki dot. pozyskiwania środków unijnych i poziomu inwestycji (na podst. rankingów zamieszczanych w czasopiśmie samorządowym „Wspólnota” – więcej o tym tutaj).
 • Przyjęto Program Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 oraz Plan Pracy Rady Miasta i stałych komisji RM. Nie ma żadnych istotnych nowości, program współpracy i plany RM są w dużej części powieleniem tych z minionego roku.
 • Odbyła się krótka dyskusja na temat świetlicy środowiskowej dla dzieci – na wniosek burmistrza Rada już po raz trzeci wycofała ten punkt z porządku obrad.
 • Będzie ogłoszony konkurs na kierownika SP ZOZ w Łaskarzewie – obecnie, po rezygnacji p. dr Agnieszki Trzaskowskiej, funkcje p.o. kierownika pełni dr J. Tomala.
 • W sprawie nielegalnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych Burmistrz poinformowała, że firma p. Pytla zajmująca się konserwacją instalacji wod-kan w Mieście nie znalazła żadnego.

Opracowanie: AL

Tagi: , ,

26 komentarzy do “Budżet Łaskarzewa w 2014 r.”

 1. luzak napisał(a):
  4 stycznia 2014 godz. 18:45

  Bardzo dziwi uniemożliwianie pracy w Komisjach Pani Kozikowskiej przez radnych. Według mojej wiedzy, wystarczy akces radnej, głosowanie to formalność.
  Głosując na NIE, radni uniemożliwiają Pani Radnej Kozikowskiej – wypełnianie mandatu.
  Gdyby Pani Beata chciała, to po odwołaniu do organu nadzorczego, zmuszono by Radę do unieważnienia ustawy blokującej Jej udział w pracach komisji.
  Dodajmy – dowolnej Komisji.
  Dopiero jakby sie nie wywiązywała, co potwierdziłyby protokoły nieobecności w posiedzeniach i innych pracach Komisji – można Ją usunąć.
  Ale samo blokowanie uczestniczenia radnego w pracach dowolnej Komisji jest śmieszne i sprzeczne z duchem samorządności, że o duchu chrześcijańskim nie wspomnę.
  Dlatego powinny być podane do wiadomości publicznej nazwiska radnych, którzy byli przeciw.
  Będzie to potrzebne wyborcom w nadchodzącej jesieni, żeby zapytali wskazane osoby, dllaczego uniemożliwiają pracę Radnej Kozikowskiej?
  Istotna jest odpowiedź na to DLACZEGO?
  Odpowiedzi powinny być interesujące.
  Przecież radni są opłacanie z pieniędzy mieszkańców i mają praow żądać od nich pełnego zaangażowania.
  To co się stało, jest zaprzeczeniem zdrowego rozsądku.
  Albo żyjemy na Marsie.
  P.S.
  Jak radni, którzy byli przeciw pracy Pani Koziwkowskiej w Komisjach, mają czelność chodzić do Kościoła, gdzie być może ktoś IM znak pokoju będzie chciał przekazać …
  Ja bym tego ne zrobił.
  Bo to nie godzisię, zwłaszcza że Pani Beata Kozikowska ma wszędzie pełnię praw, ale nie w Radzie Miasta Łaskarzewa …
  To nawet nie jesteśmy na Marsie, ale o wiele dalej.
  Pamiętajmy o tym jesienią tego roku.

 2. wieslaw napisał(a):
  5 stycznia 2014 godz. 13:11

  @luzak-jest to tak przejrzyste,aczkolwiek niegodziwe,Pani Kozikowska narazila sie P.burmistrz swoimi wnioskami,inna linia myslenia/jednym slowem oporem/.Jest grupa ludzi w radzie -lizusow,cos za cos/chociazby za poklepanie/,ktorzy sa w rozny sposob byc moze uzaleznieni od” wladcy” i ci podnosza reke na umowiony znak.Zgadzam sie zeby nazwiska tych radnych byly podawane,nie ma nic w tym niestosownego,gdyz to sa ludzie”zaufania spolecznego”.

 3. luzak napisał(a):
  5 stycznia 2014 godz. 16:58

  @Wiesław – Oni czyli ta grupa „lizusów” – wg Ciebie, nie wiedzą co czynią.
  Po pierwsze łamią Ustawę o samorządzie, bo nie można uniemozliwiać sprawowania mandatu radnemu w jakikolwiek sposób. A oni to zrobili OFICJALNIE, mocą głosowań …
  Ja bym tak nie robił, przynajmniej nie zostawiał tak jawnie śladów.
  Jakieś wewnętrzne oraniczenia STATUTU o liczbie członków w danej komsji są nieistotne – bo to może Rada zmienić prostą uchwałąm o ile jest taka potrzeba.
  A potrzeba była – bo Pani Radna Beata zażyczyła sobie pracować w którejś z Komisji.
  Do tego upoważnia ją WOLNY MANDAT RADNEGO i USTAWA o SAMORZĄDZIE.
  Jeśliby jakiś radny PRACUŚ przesadził i chciał pracować we wszaystkich komisjach – to wystarczy sprawdzić czy jest we wszystkich aktywny. Jeśli nie – to jest podstawa do głosowania za jego usunięciem.
  A tu nie było żadnej podstawy,aby ZABRONIĆ Pani Kozikowskiej przystapienia do pracy w Komisji.
  Zresztą Ustawa o samorządzie nie przewiduje takie WYKLUCZANIA, bo byłaby przeciwskuteczna.
  Przecież mieszkańcy opłacają Radnych za aktywość, w tym pracę w Komisjach, nie tylko na Sesjach.
  Mam cichą nadzieję, że Nowy Przewodniczący RADY MIASTA Łaskarzewa naprawi ten bład Rady i doprowadzi do udziału Pani Radnej Kozikowskiej w pracy Komisji.
  Ma do tego narzędzia prawne, komputer, papier i włąsny rozum.
  Chyba że chce, żebt dowcipy o Sołtysie Z Wąchocka były zastąpione dowcipami o Przewodniczacym Rady z Łaskarzewa ?

 4. Zygfryd napisał(a):
  6 stycznia 2014 godz. 20:11

  Według mnie Pani Kozłowska jest poważnym przeciwnikiem dla Pani Burmistrz, a że nasza Władczyni ma duże kompleksy, to blokuję ją przez swoich lizusów (czyt. radnych lizusów). Na szczęście Pani Beata Kozłowska ma mniejsze kompleksy i mam nadzieję, że będzie dalej chciała pomagać mieszkańcom poprzez pracę w RM, a może w przyszłości zastąpi Panią Sopel.

  Wspominając radę miasta zastanawiam się czy radni, którzy deklarowali przed wyborami, że swoje wpływy ze służby w radzie przekażą na cele charytatywne, nadal o tym pamiętają??? Może wiecie coś na ten temat??? Może naczelny napisze piękny artykuł o cudownych czynach charytatywnych naszych radnych????? Bardzo proszę!:)

 5. Karolina napisał(a):
  7 stycznia 2014 godz. 20:28

  Za kilka miesiecy rusza szeroka kampania przedwyborcza.Znow beda chodzic po znajomych,rodzinach i prosic o wsparcie.Obiecywac,krecic,oszukiwac,no i przy tym chwalic sie co oni chcieli w kadencji,ale nie wyszlo,bo inni przeszkadzali.Proponuje wziac szczote,zapytac sie =co zrobiles konkretnie dla miasta/nie liczyc podnoszenia reki/ w minionej kadencji i pogonic.Najlepsza sprawa byloby zorganizowanie spotkan podsumowywujacych prce,zaangazowanie naszych radnych,ale napewno nik sie nie wychyli,zeby poddac sie ocenie spolecznej.Te czasy juz minely,dzis lepiej wychodzic za zaslony.Wybierzemy znow niemych,umiejacych sluchac wladze a nie mowiacych/nie myslacych/z jedyna zaleta umiejetnosci podnoszenia reke w gore na znak przywodcy.Bron nas Panie od takich przedstawicieli w Radzie.

 6. jan123 napisał(a):
  8 stycznia 2014 godz. 15:52

  chyba się Pani pomyliła było na sesji wielu mieszkańców i wszyscy słyszeli że pani Beata Kozikowska nie wyraziła zgody na pracę w komisji dlaczego wprowadza pani w błąd mieszkańców

 7. D.Z. napisał(a):
  9 stycznia 2014 godz. 14:43

  @jan123
  Wyjątkowo paskudny komentarz!
  Każdy, kto był na sesji, właśnie dobrze pamięta, że p. Kozikowska kandydowała do Komisji Bezpieczeństwa, lecz RM wolała M. Seremak. Jan123 — po co wprowadza Pan(i) Czytelników w błąd?

  B. Kozikowska chciała pracować w Komisji Bezpieczeństwa (a nie innej). Wyglada na to, że dla jan123 jest wszystko jedno, do której Komisji należy radny, ważne jest tylko, że bierze diety… Przesiąkł(a) Pan(i) na wskroś sposobem myślenia p. Burmistrz i jej popleczników…

 8. Edward napisał(a):
  9 stycznia 2014 godz. 17:23

  Zainteresowal mnie temat prac w Komisjach.Przypominam sobie,ze kiedys na Sesji ktos krytykowal regulamin dot.pracy w komisjach.Wybrani radni,czesto bez zadnego doswiadczenia zyciowego,zawodowego, sa czlonkami roznych komisji.Staja sie „fachmanami”w roznych dziedzinach.Nagle gospodyni domowa,nigdzie nie pracujaca,jest wyrocznia w pracach np.Komisji Oswiaty,Porzadku Publicznego,Budownictwa,Statutowej,Budzetowej i td./przepraszam za skroty /Udzial w Komisjach jest raczej przypadkowy,ot tak z pod duzego palca.Nic dziwnego,ze nie ma konkretnych efektow widocznych w zyciu Miasta.Dlaczego nie wprowadza sie do Komisji ludzi z poza skladu Rady,wyksztalconych,doswiadczonych w roznych profesjach.Przepisy na to pozwalaja.Czy chodzi tylko o kase-zawsze to kilka zl.za komisje wiecej dla radnego.Czy Radzie nie chodzi o wprowadzenie do jej prac -obrad tematow wyplywajacych od ludzi przygotowanych majacych na celu rozwoj Miasta?

 9. jan123 napisał(a):
  9 stycznia 2014 godz. 18:48

  cyt.,,,,,,,,,,Zastanawiające, że osoba z takim potencjałem, jaką jest B. Kozikowska, decyzją radnych nie jest członkiem żadnej komisji…odnoszę się do tekstu i pytam czy na sesji nie zaproponowano Pani Kozikowskiej ,aby została członkiem komisji i została zgłoszona jako pierwsza ,proszę o odpowiedz .

 10. AB napisał(a):
  9 stycznia 2014 godz. 20:25

  Dzień dobry, weszłam przypadkiem na Państwa stronę. Znalazłam wiele ciekawych rzeczy. Przykro tylko, że w komentarzach przebija dużo wzajemnych niechęci.
  Życzę wszystkim, aby rok 2014 przyniósł dalsze dobre inicjatywy na rzecz pięknego Miasta Łaskarzew i zaowocował większą wzajemną życzliwością i współpracą wszystkich.

 11. jan123 napisał(a):
  10 stycznia 2014 godz. 10:08

  Jan123 — po co wprowadza Pan(i) Czytelników w błąd?chyba się Pani pomyliła było na sesji wielu mieszkańców i wszyscy słyszeli że pani Beata Kozikowska nie wyraziła zgody na pracę w komisji dlaczego wprowadza pani w błąd mieszkańców.

  cyt………Wyjątkowo paskudny komentarz!
  Każdy, kto był na sesji, właśnie dobrze pamięta, że p. Kozikowska kandydowała do Komisji Bezpieczeństwa, lecz RM wolała M. Seremak.
  B. Kozikowska chciała pracować w Komisji Bezpieczeństwa (a nie innej). Wyglada na to, że dla jan123 jest wszystko jedno, do której Komisji należy radny, ważne jest tylko, że bierze diety… Przesiąkł(a) Pan(i) na wskroś sposobem myślenia p. Burmistrz i jej popleczników…

  cyt.,,,,,,,,,,Zastanawiające, że osoba z takim potencjałem, jaką jest B. Kozikowska, decyzją radnych nie jest członkiem żadnej komisji…odnoszę się do tekstu i pytam czy na sesji nie zaproponowano Pani Kozikowskiej ,aby została członkiem komisji i została zgłoszona jako pierwsza ,proszę o odpowiedz .
  dlaczego na tej stronie nie mogę napisać sprostowania do tekstu zarzuca się …..cyt…od razu Przesiąkł(a) Pan(i) na wskroś sposobem myślenia p. Burmistrz i jej popleczników…
  przypomnę kilka innych faktów z budżetu które ukazały się na innym portalu a którego zabrakło mi tutaj
  Na sesji Rady Miasta Łaskarzew, burmistrz przedstawiła plan wydatków inwestycyjnych na odnowę miasta Łaskarzew na lata 2010- 2017.
  Wydatki na remonty dróg zrealizowane za jej kadencji: – W 2011 roku wydaliśmy na drogi prawie 118 tysięcy, mieliśmy wtedy zablokowane konta za nieuregulowane płatności do ZUS, to był czas kiedy miasto nie miało właściwie żadnych środków finansowych. Utwardzono wtedy ul. Sportową i Przychodnią. W roku 2013 wydaliśmy 278 275 zł na utwardzenie ulicy Chopina na całej długości. W przyszłym roku planujemy wyremontowanie ciągów komunikacyjnych na tak zwanych „działkach”. W planach jest także ulica Klonowa.

  Wśród inwestycji zrealizowanych przewidziane na lata 2010- 2017 wymieniono również:
  – wybudowano zbiornik retencyjny na rzece Promnik,
  – zbudowano stację uzdatniania wody,
  – zmodernizowano Zespół Szkół nr 1- koszt 538 710 zł
  – zmodernizowano Zespół Szkół nr 2- koszt 642 394 zł
  – zmodernizowano publiczne przedszkole- koszt 330 024 zł
  – przywrócono hali sportowej funkcję Ośrodka Sportu i Rekreacji- koszt 360 674 zł
  – zbudowano wielofunkcyjne boisko sportowe „Orlik”- koszt 1 039 179 zł
  – zbudowano place zabaw przy Zespole Szkół nr 2- koszt 120 114 zł, przy Zespole Szkół nr 1- koszt 118 480 zł i przy przedszkolu
  – informatyzacja społeczeństwa 393 890 zł- ponadto złożono do Urzędu Marszałkowskiego projekt dofinansowania na zestaw komputerów dla dzieci i młodzieży. Komputery mają być dostępne w Domu Pracy Twórczej „Bajka”.
  planowania:
  – rozpoczęto budowę systemu odwodnienia miasta- zrealizowano odwodnienie rogu ulicy Białej i Garwolińskiej,
  – budowa miejskiej hali sportowej- przedsięwzięcie niezrealizowane,
  – remont budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej- przewidziany w budżecie na rok 2014
  – wykonanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego- w trakcie realizacji
  – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury- w trakcie inwestycji
  – remonty dróg
  – rozwój infrastruktury kanalizacyjnej- do realizacji

  – Krócej byłoby wymienić na początku tej kadencji to co mamy niż to co jest do zrobienia. Zadłużenie na koniec 2010 roku wynosiło 31,47 % a teraz 25, 15% planowanych dochodów, przy czym ilość inwestycji możemy liczyć w milionach. Inwestycje celu publicznego były pierwszymi, które należało zrobić. Wiem, że drogi i kanalizacja są bardzo ważne, ale na pierwszym miejscu są budynki użytku publicznego. Drogami zajmiemy się na początku przyszłego roku – podsumowała swoją wypowiedź włodarz miasta.

  Uchwalono budżet na rok 2014

  Dochody budżetowe na rok 2014 wynosić mają 15 861 132 zł, wydatki 15 758 918 zł. Budżet zamyka się nadwyżką majątkową w kwocie 102 214 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne wynoszą 733 000 zł.

  jest to uzupełnienie na zasadzie kopiuj wklej i życzę wszystkim piszącym artykuły jak i komentarze zdrowia ,szczęścia ,radości w 2014 roku.

 12. D.Z. napisał(a):
  10 stycznia 2014 godz. 11:36

  @jan123
  Potwierdzam (jeszcze raz), że opinia „Zastanawiające, że osoba z takim potencjałem, jaką jest B. Kozikowska, decyzją radnych nie jest członkiem żadnej komisji” jest jak najbardziej słuszna. B. Kozikowska kandydowała do Komisji Bezpieczeństwa (a kiedyś do Komisji Rewizyjne) i w obydwu przypadkach Rada wybrała kogo innego. Przypominam, że B. Kozikowska nie należy do żadnej Komisji, a obydwie kontrkandydatki były już członkami innych Komisji. To tym bardziej wskazuje, że B. Kozikowskiej złośliwie utrudnia się pracę w Radzie.

  Po prostu p. Sopel-Sereja „zawzięła się” na B. Kozikowską, a tych dziesięciu radnych daje się sobą manipulować.

  Co do reszty komentarza — zmilczę, bo to propaganda sukcesu w stylu iście gierkowskim (jeśli jest tak pięknie, to dlaczego w porównaniach z innymi miastami Łaskarzew jest zazwyczaj w okolicach końcowych pozycji…). Widać, że niektórzy już zaczęli myśleć o wyborach samorządowych.

  „NS” dobrze robią nie powielając takiego „pijaru”. Od tego są dyżurni manipulatorzy np. „Życie Siedleckie” czy „Tygodnik Siedlecki”.

 13. jan123 napisał(a):
  10 stycznia 2014 godz. 16:01

  Czy pani Beata odmówiła pracy w komisji a na sesji miała zaproponowaną komisję jako pierwsza , czy tak było ?,
  cyt….. decyzją radnych nie jest członkiem żadnej komisji…….

  czy to nie jest wprowadzanie w błąd mieszkańców.

  cyt….NS” dobrze robią nie powielając takiego „pijaru”. Od tego są dyżurni manipulatorzy np. „Życie Siedleckie” czy „Tygodnik Siedlecki”…..
  . To było mówione na sesji ale każdy ma swój pijar po co przypominać co zostało zrobione lepiej milczeć

  Państwo piszecie tylko to co Wam pasuje ale myślę ,że każdy może przeczytać czego zabrakło w relacji z sesji . Miłego wieczoru .

 14. AL napisał(a):
  11 stycznia 2014 godz. 15:44

  @jan123
  W.Paziewski zgłosił kandydaturę B. Kozikowskiej na członka komisji ds.oświaty, zdrowia/etc/, Kozikowska nie wyraziła zgody wyjaśniając, że nie czuje się kompetentna do pracy w tej komisji. Innych kandydatów nikt nie zgłosił i ostatecznie odstąpiono od zmian w składzie komisji oświaty. Następnie padły dwie propozycje-kandydatury do komisji bezpieczeństwa, porządku publicznego/etc/: M. Seremak i B. Kozikowska – obie radne wyraziły zgodę i odbyło się głosowanie, najpierw głosowano nad kandydaturą M.Seremak, która uzyskała 7 głosów „za” i 5 „wstrzymujących się”, zaś B. Kozikowska – 4 „za” i 8 „wstrzymujących”. W ten sposób członkiem komisji bezpieczeństwa w miejsce M.Pałyski została M.Seremak.

 15. Maria napisał(a):
  11 stycznia 2014 godz. 21:22

  E tam.Widac ze pewna grupa przyjela zasade dzialania w.g slow piosenki”PODZIELIMY MIEDZY SIEBIE cale niebo cala ziemie”A wlasnie,dlaczego nie proponuje sie udzialu w pracach komisji ludziom/znajacym sie w pewnych dziedzinach/z poza rady?

 16. jan123 napisał(a):
  12 stycznia 2014 godz. 01:56

  Chcę podziękować za wyczerpującą odpowiedz, tak było

  cyt….. decyzją radnych nie jest członkiem żadnej komisji…….

  jest pomyłką czy manipulacją

  powinna pani napisać od razu,
  że nie jest członkiem wybranej komisji …….. .

  Każdy kto napisze takie komentarze jest zaraz oczerniany może powinno się przyjąć uwagi ,że wprowadziło się czytelników i komentujących w błąd po prostu powiedzieć przepraszam.

 17. D.Z. napisał(a):
  12 stycznia 2014 godz. 02:28

  @jan123
  Dosyć zadziwiający komentarz i logika (a raczej sofistyka), bo przecież autor artykułu potwierdził, że p. B.Kozikowska nie została wybrana w głosowaniu i nie jest członkiem żadnej Komisji. Przecież oczywiste jest, że żadnej oznacza — żadnej z tych, w których B. Kozikowska chciała pracować (a czemu to miałaby kandydować do Komisji której nie planowała być członkiem?!). To naprawdę jest takie trudne do zrozumienia???
  Czyli to Ty, @janie123, powinieneś przeprosić Czytelników za wprowadzanie w błąd i pisanie jakiś niejasnych sugestii pod adresem autora artykułu i B. Kozikowskiej.
  Chociaż, może zamiast przeprosin — lepiej po prostu przyznać, że się nie rozumie tego, co się przeczytało 🙂

 18. luzak napisał(a):
  12 stycznia 2014 godz. 13:51

  Dziwactwa i dziwaczenia ciąg dalszy.
  Co mówi statut?
  § 59.
  1. W skład stałych komisji Rady wchodzą radni.
  § 60.
  1. Radny może być członkiem nie więcej niż 3 komisji stałych.
  § 77.
  Skład osobowy komisji ustala Rada w drodze uchwały na podstawie zgłoszeń złożonych przez radnych .
  § 78.
  1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego komisji przewodniczący Rady .
  2. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji.
  3. Komisja powołuje i odwołuje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym większością głosów, powiadamiając o tym przewodniczącego Rady i Burmistrza.
  4. Radny może przewodniczyć tylko jednej stałej komisji Rady.
  Moje wnioski:
  1. nigdzie nie ma ograniczenia co do liczby członków Komisji.
  2. Skłąd Komisji ustala Rada na podstawie zgłoszeń radnych – nie ma tu mowy o wykluczaniu.
  3. Statut nie jest doskonały, a skoro poprzez pokrętną jego interpretację uniemożliwia się pracę radnego w Komisji do której się „zgłosił” – to należy go doprecyzować w duchu „Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806).
  Amen.

 19. Maria napisał(a):
  12 stycznia 2014 godz. 22:08

  @luzak-przytoczyles jednak nie ustalenia Statutu,lecz raczej regulaminu.Regulaminu ustalonego przez Rade-RADNYCH.Regulamin moze i jest naginany w zaleznosci od potrzeb i wizji przygotowywujacych projekt.Swoja droga jest to bardzo zlozone,gdyz o wielu sprawach decyduje administracja/przygotowuja projekty uchwal/ i w ich interesie lezy,aby radni nie musieli byc mocno myslacy i znajacy sie w tem.samorzadowo-administracyjnym.Latwiej sie takimi manipuluje.Nic dziwnego,ze w kom.np.oswiaty-kultury brakuje ludzi z tej branzy,a w kom np.budzetu-finansow znajduja sie ludzie,ktorzy poza liczeniem wydatkow domowych-zakupow nigdy nie mieli do czynienia z finansami,budzetem,ksiegowosci czy ekonomia.

 20. luzak napisał(a):
  12 stycznia 2014 godz. 22:42

  @Maria – prosze zajrzeć pod link:
  http://www.miastolaskarzew.pl/front/article/view/id/112.
  To co dotyczy wewnętrznej pracy Rady Miasta Łaskarzewa rzeczywiście powinno być w Regulaminie, nie w Statucie.
  Czyli jest groch z kapustą plus niejasność lub niejednoznaczność wielu sformułowań.
  Dodam jeszcze jeden ukryty w Statucie punkt dotyczący pracy w Komisjach:
  § 49.

  Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
  […]
  Radni są zobowiązani do czynnego udziału w posiedzeniach Rady oraz komisji do których zostali wybrani.

  Zmiana składu osobowego komisji może nastąpić:

  1) w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pracy w komisji,

  2) na uzasadniony wniosek przewodniczącego komisji,

  3) na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady.

  Z tych i poprzednio przytoczonych paragrafów nijak nie mogę znaleźć usadnienia uniemożliwienia pracy w wybranej Komisji przez Radną Kozikowską.

  Czy „pozostali radni” na tym poprzestaną?
  A co z dostawą wody do posesji Pani Kozikowskiej?
  Na tej samej zasadzie co w Statucie – można wymusić nieuznawanie bramek strzelonych przez zawodników ŁKS Promnik, o ile zrobią to w Łaskarzewie. Bo nie ma napewno w Regulaminie ŁKS Promnik, że NIE WOLNO uznawać takich bramek na łaskarzewskim stadionie, o ile dotyczy drużyny z Łaskarzewa. Taki lokalny koloryt.
  Regulamin pracy Rady ma wiele gmin, między innymi Wąchock.
  Łaskarzew ma tylko STATUT!

 21. luzak napisał(a):
  12 stycznia 2014 godz. 22:54

  Errata!
  Oczywiście chodzi uznawanie bramek strzelonych na spalonym przez zawodników ŁKS Promnik w Łaskarzewie!

 22. jan123 napisał(a):
  13 stycznia 2014 godz. 10:37

  Zastanawiające, że osoba z takim potencjałem, jaką jest B. Kozikowska, decyzją radnych nie jest członkiem żadnej komisji…
  żadnej oznacza żadnej skąd czytający mają wiedzieć ,że miejsce w komisji oświaty jest wolne .to pani napisała w komentarzu ,że radny Paziewski zgłosił kandydaturę ….

  W którym miejscu osoby czytające komentarz mogły to przeczytać,

  p. B.Kozikowska nie została wybrana w głosowaniu i nie jest członkiem żadnej Komisji.

  Przecież oczywiste jest, że żadnej oznacza — żadnej z tych, w których B. Kozikowska chciała pracować (a czemu to miałaby kandydować do Komisji której nie planowała być członkiem?!).

  I tu jest jasno napisane że mamy demokrację i można pracować albo nie…. decyzja też należy do radnego

  żadna oznacza żadna

 23. Kamila napisał(a):
  13 stycznia 2014 godz. 16:43

  @jan 123-swoje uzasadnienie przedstawiasz bardzo zawile.Jedno co mozna zrozumiec to,ze przygotowany przez kogos tam podzial rol,a wlasciwie przydzial do komisji zatwierdza Rada i kropka.Nie wazne ze ktos nie czuje sie na sile/bo nie ma przygotowania/pracowac np, w komisji zwiazanej . ze sprawami budownictwa.Niewazne RADA zatwierdzila.Stad ten balagan,bezmyslnosc w podejmowaniu decyzji/albo ich brak/.Bo jak ma pracowac szewc/przepraszam -zawod jak kazdy inny/ w komisji w sprawie dotycz.np.sposobu wypiekania chleba.Moze to smieszne porownanie,ale niestety tak bardzo realne w pracy Rady naszego MIasta.Jezeli myslicie o pomyslnym rozwoju Miasta,to zacznijcie prace od siebie,od przygotowania odpowiednich norm prawnych-Statut,Regulamin itp.dla przyszlych juz radnych w nastepnej kadencji.

 24. Kamila napisał(a):
  13 stycznia 2014 godz. 16:46

  P.S-Faktycznie glosy dotyczace dopuszczenia do pracy w komisjach ludzi z poza rady jest uzasadnione.Wiele mogliby nauczyc sie radni od takich ludzi-fachowcow.

 25. luzak napisał(a):
  14 stycznia 2014 godz. 18:50

  @Kamilato dopuszczenia do pracy w komisjach ludzi z poza rady, może już mieć miejsce na zaproszenie Przewodniczącego Komisji, ale Ci goście nie mają prawa głosu. Mają prawo do pracy, o ile ich o nią poproszą.
  § 59.
  1. W skład stałych komisji Rady wchodzą radni.
  2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi co najmniej 3 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów .
  3. W skład poszczególnych komisji stałych Rady nie mogą wchodzić osoby nie będące radnymi.
  4. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.
  5. Przewodniczący komisji mogą zapraszać do udziału w pracach komisji osoby spoza Rady w sprawach objętych porządkiem obrad.

  Z powyższego i innych zapisów można wywnioskować, że do Komisji Doraźnych można włączyć wszystkich mieszkańców Łaskarzewa, a może nawet i Powiatu, że o Województwie nie wspomnę …
  Za co Pan Mecenas bierze pieniądze od Urzędu Miasta Łaskarzewa, skoro w tak drobnej sprawie wyszło tyle nieścisłości w STATUCIE?

 26. jan123 napisał(a):
  16 stycznia 2014 godz. 10:32

  A ja chcę wrócić do uchwały z 25 .04. 2012r.zmiany w komisjach osobowych .

  Do Komisji Bezpieczeństwa

  Powołana radna Anna Laskowska (odwołany .J.Sierański)

  Do komisji Rewizyjnej

  Powołany Zdzisław Dębek (odwołany T. Pietrzak)

  W protokóle czytamy nieobecna B. Kozikowska

  Każdy radny według Statutu Miasta na 8 dni przed sesją otrzymuje materiały i jest poinformowany do jakich komisji będą uzupełnienia .
  Nie można nieobecnych wybrać do komisji ponieważ radny musi wyrazić zgodę .
  Jeśli pani B. Kozikowska nie mogła uczestniczyć w obradach sesji , nie można było zaproponować jej pracy w komisjach .

  Więc czy w tym przypadku jest to utrudnianie wypełniania mandatu Radnego czy po prostu też nieplanowana nieobecność .

Kalendarz

Styczeń 2014
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archiwum artykułów