Fundusze dla Łaskarzewa (część II)

sto zlW wielkim skrócie chciałbym przedstawić możliwości finansowania działań związanych z pomocą społeczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest realizowany na terenie Województwa Mazowieckiego już od 2008 roku. Programu Kapitał Ludzki  na lata 2007-2013 ma na celu min. aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, rozwój kształcenia ustawicznego oraz wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy. Łatwo zauważyć, że w centrum zainteresowania programu znajduje się człowiek – kapitał ludzki, społeczny. Główne założenia najlepiej oddaje hasło programu „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Jak do tej pory jedynym wsparciem mieszkańców miasta Łaskarzew z Programu Kapitał Ludzki są projekty systemowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie oraz jeden projekt konkursowy Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego. Pozyskanie środków finansowych w projektach systemowych odbywa się na zasadzie zgłoszenia projektu do dofinansowania i otrzymania kwoty dofinansowania, która jest zagwarantowana systemowo na dany rok dla każdego Ośrodka Pomocy Społecznej w województwie mazowieckim. Oprócz wsparcia systemowego pomocy społecznej ogłaszane są co roku otwarte konkursy ofert w ramach POKL. Ze swoimi projektami mogą brać w nich udział jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Oczywiście promowana jest współpraca publiczno-społeczna. Fundusze pozyskane z POKL mogą znacząco wzmocnić system pomocy społecznej Miasta Łaskarzew. Zgodnie z harmonogramem POKL na 2011 rok (kliknij tutaj) wskazuję konkursy ofert związane z pomocą społeczną:

PROPOZYCJA I

logo mazowsze Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs otwarty POKL 2007/2013 Priorytet VII

I nabór wniosków w 2011 roku od 05.04.2011 do wyczerpania środków,

II nabór wniosków w 2011 roku od 08.09.2011 do wyczerpania środków,

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej mające na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Typy operacji możliwych do realizacji dostępne tutaj.

Główni odbiorcy działań to: Osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lat), zagrożone wykluczeniem społecznym, np.: osoby długotrwale bezrobotne, osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, osoby po pięćdziesiątym roku życia (50+), młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu, otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie projektów środowiskowych, poradnictwa, projektów promocyjnych, oraz działań wspierających), instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, partnerzy społeczni i gospodarczy.

Minimalna wartość projektu wynosi 50000zł. W projektach POKL istnieje możliwość przeznaczenia 10% wartości projektu np. na adaptację miejsca realizacji działań projektu, zakup niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia działań projektu, itp. (tak zwany cross-financing).

 PROPOZYCJA II

integrcjaInicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracjikonkurs zamknięty POKL 2007/2013 Priorytet VII

Nabór wniosków od 08.08.2011 do 05.09.2011

Przedmiotem konkursu mogą być projekty przyczyniające się do wspierania inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych. Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy projektów konkursowych:

1. wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, promocyjnym lub doradczym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich,

2. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

pokl Realizowane projekty muszą być skierowane bezpośrednio do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalnych i podmiotów aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów. Maksymalna wartość projektu wynosi 50000 zł. W projektach POKL istnieje możliwość przeznaczenia 15% wartości projektu np. na adaptację miejsca realizacji działań projektu, zakup niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia działań projektu, itp. (tak zwany cross-financing).  Wkład własny nie jest wymagany. Wnioskodawca może przedłożyć dowolną ilość projektów w jednym konkursie ofert.

CDN …

Tagi: , , ,

Komentowanie zamknięte.

Jakość powietrza

Kalendarz

lipiec 2011
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archiwum artykułów