Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

Współpraca ŁaskarzewMamy pierwszy program współpracy Miasta Łaskarzewa z organizacjami pozarządowymi.
Z inicjatywy Burmistrz Miasta Łaskarzewa uchwalono w Łaskarzewie program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Rada Miasta przychyliła się do zapisów programu.
I oto mamy pierwszy taki program w Łaskarzewie, z którego ustaleń warto korzystać i wprowadzać je w życie. Program daje szerokie możliwości współpracy i tylko od członków lokalnych organizacji pozarządowych zależy czy to nie będą tylko martwe zapisy. Burmistrza Miasta Łaskarzew i Rada Miasta Łaskarzew wykonali pierwszy krok w dobrym kierunku zawiązywania partnerstwa dla skutecznego rozwiązywania lokalnych problemów. Teraz czas na pozytywną odpowiedź organizacji tych już istniejących i tych które dopiero powstaną w Łaskarzewie. Przypomnę, że wymóg corocznego uchwalania takiego programu jest zapisany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ale przede wszystkim taka współpraca przewidziana jest ustawą o samorządzie gminnym. W pracach nad kształtem programu współpracy mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe. Miałem przyjemność spotkania z Panią Burmistrz w trakcie którego wyraziła chęć ścisłej współpracy Miasta z organizacjami w celu rozwoju gminy. Jestem podobnego zdania i cieszę się, że samorząd gminy na czele z Burmistrzem zdaje sobie sprawę z pozytywnych efektów jakie ta współpraca może przynieść. Jest to pierwszy krok w kierunku „partycypacji obywatelskiej” czyli aktywnego branie udziału w wydarzeniach, które nas dotyczą. Możliwości zabierania głosu, uczestniczenia ludzi w działaniach i decyzjach. Świadczą za tym zapisy programu dotyczące zasad i form współpracy.

Tekst programu (pdf)

Miasto Łaskarzew współpracuje z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Do podstawowych form współpracy przyjętych programem zaliczamy: wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałania, konsultowanie projektów aktów normatywnych, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. Trzeba zadać sobie pytanie czy obie strony są gotowe na takie rozwiązania i podejmą wspólny wysiłek w celu wprowadzenia tych rozwiązań w Łaskarzewie. Program zakłada partnerską współpracę przy realizacji zadań publicznych w sferze polityki społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, oświaty i wychowania, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji. Są to zadania samorządu, który może efektywniej je realizować aktywnie współpracując z lokalnymi organizacjami pozarządowymi czyli tak naprawdę z mieszkańcami Miasta Łaskarzew. Do tego potrzebna jest właśnie wzajemna wymiana informacji, konsultacja projektów uchwał, działanie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych. W końcu to ma być współpraca przy realizacji zadań publicznych tak więc warto korzystać z przyjętych instrumentów i uzyskać opinię na temat wprowadzanych uchwał od przedstawicieli organizacji pozarządowych aktywnie działających i realizujących zadania publiczne w obszarze przyjętym programem współpracy Miasta Łaskarzewa z organizacjami pozarządowymi.

c.d.n.

Autor: MK

Tagi: , ,

Komentowanie zamknięte.

Jakość powietrza

Kalendarz

lipiec 2011
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archiwum artykułów