Sprawozdanie z XVI Sesji RM

Sesja XVI (1)Posiedzenie odbyło się 29 lutego 2012 roku. Uczestniczyło w nim 14 radnych (nieobecny był radny Robert Stępień).

Do porządku obrad dodano punkt dot. stanowiska ws. TV Trwam. W głosowaniu Rada odrzuciła wniosek „5-tki” radnych w sprawie podjęcia uchwały o ryczałcie dla radnych.

Po długich dyskusjach, głównie z udziałem A. Laskowskiej, B. Kozikowskiej i Burmistrza Łaskarzewa, Rada zaakceptowała proponowane zmiany w budżecie Miasta (13 – za, nie głosowała A. Laskowska). Dochody Miasta zwiększyły się o ok. 200 tys zł., a wydatki o ponad 800 tys. Otrzymaliśmy dotację w wysokości ok. 143 tys. z budżetu państwa na inwestycje w ZS Nr 2 (termomodernizacja, której koszt kosztorysowy wynosi 541 tys. a pozostałą kwotę pokryjemy ze środków własnych) oraz tak jak w poprzednich latach – ok. 41 tys zł. na zajęcia dodatkowe w kl. I-III szkół podstawowych. Zwiększone zostały limity wydatków inwestycyjnych z ok. 1 200 000 zł na 1 807 000 zł. Zaplanowano – podobnie jak w budżecie na 2011 r. – 20 tys. na wybudowanie toalety na targowicy oraz 50 tys. zł. na remont Przychodni ZOZ (plus dodatkowe 20 tys. które na wniosek J. Sierańskiego zostały przesunięte ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla radnych). Zaplanowano 36 tys. zł na remont łazienki w Urzędzie Miasta – Rada nie poparła wniosku Z. Bożka, aby tę kwotę przeznaczyć na termomodernizację ZS Nr 2. Na sfinansowanie wymienionych inwestycji Miasto zaciągnie kredyt w wysokości 350 tys. zł.

Podczas wspomnianych długich dyskusji w punkcie dotyczącym zmian w budżecie, Radni „opozycyjni” zarzucali Burmistrzowi brak planu rozwoju miasta, brak planu inwestycji i idącą za tym chaotyczność i przypadkowość w działaniu. Grupa radnych domagała się także harmonogramu realizacji zaplanowanych inwestycji.

Podjęto uchwały w sprawie:

 • uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. – radni wysłuchali także sprawozdania z działalności MKRPA za rok 2011,
 • zlecenia Komisji rewizyjnej kontroli w UM zgodnie z wnioskiem złożonym 9.XII.2011r. przez „5-kę” radnych (13 – za, 1 – osoba wstrzymująca się),
 • przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZS Nr 2 w Łaskarzewie, z dwuletniej na trzyletnią, zgodnie z wdrażaną reformą oświatową szkolnictwa zawodowego.

Zatwierdzono – jednogłośnie – sprawozdania za 2011 r. i plany pracy na 2012 r. komisji stałych Rady Miasta. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem Przewodniczącej Rady z działalności w 2011 r. i w okresie pomiędzy sesjami.

Burmistrz w swoim sprawozdaniu poinformowała m. in. o:

 • prowadzonych rozmowach z firmą „Eko-lider” w sprawie wysokości opłat pobieranych od mieszkańców za pojemnik śmieci (11zł a nie 12zł),
 • analizowaniu wraz z prawnikiem i „Elmarem” treści umowy między firmą a mieszkańcami,
 • problemie z wysypiskiem, na które trzeba nawieźć znaczne ilości piasku, a nie ma na to środków w budżecie
 • ubezpieczeniu OC dróg w Łaskarzewie przez UM w TU „Concordia”,
 • problemie z oczyszczalnią – według słów p. Burmistrz, dzięki „Elmarowi” udało się wykryć, że Miasto zapłaciło za wyposażenie, którego nie ma.

Ponadto – w marcu br. – odbędzie się konkurs na dyrektora ZS Nr 1 w Łaskarzewie. Zmienia się komendant posterunku policji w Łaskarzewie. Pani Burmistrz zachęcała wszystkie panie do skorzystania z bezpłatnych badań (mammografia i cytologia) w cytobusie, który dotrze do Łaskarzewa w drugiej połowie marca.

Grupa radnych złożyła na ręce Przewodniczącej RM pisemny wniosek o zorganizowanie spotkania radnych z mieszkańcami i Prezesem firmy „Elmar” w sprawie „umów na wodę”, w jak najkrótszym czasie. Zastrzeżenia do treści umowy zgłaszali również mieszkańcy obecni na sesji.

Zwracano także uwagę na – budzący protesty – sposób naliczania opłaty targowej.

Opracowanie: AL, zdjęcia: KAK

Sesja XVI (2)
Sesja XVI (3)

Tagi:

13 komentarzy do “Sprawozdanie z XVI Sesji RM”

 1. strażnik napisał(a):
  2 marca 2012 godz. 22:39

  Informacje o finansach samorządu są JAWNE.
  Do jakie kwoty wzrośnie sumaryczne zadłużenie Miasta Łaskarzew, po ostatnich zmianach budżetu?
  To jest pytanie na podstawie Ustawy o Informacji Publicznej, a mieszkańcy Miasta powinni ja uzyskać.
  Wszyscy mieszkańcy, nawet niejaki Pan @klekle.
  @strażnik lepiku

 2. lokalny napisał(a):
  3 marca 2012 godz. 17:50

  No i co Panie @strażnik, nie dostał Pan żadnej odpowiedzi.
  Pokuszę się o przewidywania, że Pan nie dostanie tej informacji – jakie jest zadłużenie Miasta Łaskarzew!
  Bo to chyba tajna informacja jest.
  Gdyby okazało się, że zadłużenie przekracza 60% budżetu (14 mln), to grozi miastu Komisarz i koniec rządzenia Pani Burmistrz.
  A może o to chodzi Radnym Miasta?
  To też jest sposób na rozwiązanie problemów kadrowych.
  Tylko że mimo ich rozwiązania – długi nadal pozostaną.

 3. ?? jaki procent napisał(a):
  3 marca 2012 godz. 22:59

  moze ktos powiedziec jakie jest zadłużenie miasta w procentach i ile nam zostało do 60 procent aby byl tzw komisarz

 4. B.... napisał(a):
  5 marca 2012 godz. 11:21

  ostatni raz o zadłużenie miasta pytaliśmy przy okazji inwestycji „ORLIK” wtedy poprzednia Pani Skarbnik poinformowała nas ,że jest to ok. 34% wartości dochodu ale od tamtego czasu poziom zadłużenia zwiększył sie o nowe wartosci zaciągnietych kredytów:

  – na koniec roku 2011 miasto zaciągnęło kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 123 992zł oraz kredyt na pokrycie zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  – 589 322zł
  – w nowym roku 2012 na pierwszej sesji uchwałą RM zaakceptowno kredyt w wysokości 350 000 na inwestycje /remont SP ZOZ i Termomodernizacja ZS nr2/
  nie pokuszę się o wyliczenie wskaźnika zadłużenia bo nie mamy jeszcze przedstawionego do analizy budżetu za 2011/wykonanie budżetu/ dostaniemy te materiały do 31 marca bowiem będziemy wnikliwie analizowć dostarczone dane w celu przygotowania stanowiska na Sesję czerwcową kiedy bedziemy udzielać absolutorim.
  Jednak zgodzę, się z Państwem, że ze strony RM zawsze w momencie podejmowania decyzji o kredytach powinno paść pytanie o poziom zadłużenia miasta.
  pzd.

 5. mieszkaniec napisał(a):
  5 marca 2012 godz. 16:11

  W r.2012 zaciagnieto kredyt 350 tys.zl rem.ZOZ i termomodernizacje ZS 2. a w informacji z Sesji /wpis 01.03.br.wynika ze koszty termomodernizacji ZS 2 podobno ma pokryc Wspolnota Gruntowa.Czy nie zaszla jakas pomylka?bo jestem czlonkiem Wspolnoty i nic mi nie wiadomo o podjeciu takiej uchwaly/przekazania srodkow/bo ostatnie roboty inwestycyjne na rzecz Miasta wyczerpaly budzet i mozliwosci finansowe Wspolnoty.

 6. B.... napisał(a):
  5 marca 2012 godz. 23:41

  Na Sesji RM Burmistrz poinformowała , a radny J.Sierański potwierdził /jako udziałowiec Wspólnoty/i przewodniczacy Komisji Budzetowej opiniujacy przed RM zmiany w wydatkach inwestycyjnych, ze Walne Zgromadzenie zaakceptowało przekazanie na rzecz UM w/w kwoty, tak więc albo Pan ma złe informacje albo RM została wprowadzona w błąd przed podjęciem uchwały a jeśli ten ostatni wariant się sprawdzi to nasuwa sie pytanie czy UFinPub dopuszcza przyjecie nowych inwestycji bez zabezpieczenia środków na ich finansowanie?????
  W takich okolicznościach wniosek złożony na Termomodernizacje szkoły na etapie oceny formalnej odpadnie z braku własciwych załączników, w których muszą być wskazane środki własne finansowania inwestycji. Przyznam, ze oficjalnego pisma potwierdzającego decyzję Wspólnoty na przekazanie środków na w/w cel nikt z Rady Miasta nie widział , uchwałę podjęto opierając sie na opinii Komisji Budżetowej pod przewodnictwem p.Jana Sierańskiego, która jak wynika z Pani/a uwag nie dokładnie zbadała sprawę.
  Odnośnie wysokości zadłużenia miasta , bo takie pytania padły w tej dyskusji to myślę, ze do przekroczenia dopuszczalnego progu mamy jeszcze bezpieczny zapas natomiast zwróciłabym uwagę na strukturę zadłuzenia/jakość tego zadłużenia/ jeśli zadłuzamy się bo brakuje nam na wynagrodzenia tj. bieżącą konsumpcje, co miało miejsce na koniec roku to świadczy o błędach w zarządzaniu jeśli natomiast zaciągamy kredyty pod inwestycje to traktowałabym to jako zjawisko pozytywne, oczywiście inwestycje też muszą byc przeanalizowane pod kątem ważności dla miasta szczególnie w warukach gdy miasto jest niedoinwestowane i większość inwestycji będzie potrzebna – w tym miejscu potrzebne są tak często wspominane PRIORYTETY /czyli z wielu ważnych zadań stworzenie listy zadań ustalonych w kolejnosci realizacji ze wgledu na potrzeby społeczne/.
  pzd,

 7. Wanda napisał(a):
  6 marca 2012 godz. 20:22

  Cos tam na tym walnym zebraniu bylo.Jak pamietam to pani burmistrz chciala aby podjac uchwale o zaplaceniu za roboty remontowe przy szkole,ale przewodniczacy mowil ze to sa wolne wnoiski i zarzad ustosunkuje sie do tej propozycji.Moze sie myle ,ale chyba cos w tym sensie.

 8. B.... napisał(a):
  6 marca 2012 godz. 22:47

  …cała ta sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia ponieważ w takich okolicznościach RM nie miała prawidłowych informacji do podjęcia uchwały, myślę, ze najbliższe dni to wyjaśnią, w każdym razie dziękuję za informacje …
  pzd.

 9. lokalny napisał(a):
  7 marca 2012 godz. 21:40

  Pani @Wando!
  Czyli grupa mieszkańców zawiedziona dotychczasową działalnością Panią Lidią S-S ma szanse na zmianę, tylko musi spełnić kilka warunków?
  W mojej opinii pierwszym z nich jest działanie kobiet.
  To One ją wypromowały i One muszą odwołać.
  Do tego KOBIETY są bardziej „zebrane” i konkretne.
  Kolejnym warunkiem jest posiadanie MIEJSCA spotkań, gdzie ludzie będą mogli swobodnie się wypowiedzieć. Salę Rady Miasta oczywiście wykluczam, jak i STODOŁĘ.
  Utworzenie Stowarzyszenia, nawet w fazie rejestracji jest kolejnym warunkiem po to, żeby KTOŚ kierował rozmowami podczas spotkań mieszkańców. To nie może być WIEC gdzie wszyscy się będą nawzajem przekrzykiwali.
  Do tego potrzebny jest porządek spotkania, jego TEZY wokół których będzie toczyć się DYSKUSJA.
  Dlatego potrzebni są liderzy do organizacji takich spotkań.
  Według mnie jest to PIĄTKA RADNYCH opozycji, bo są (zaczynają być) znani i obdarowywani zaufaniem.
  Pani powinna do nich dołączyć.
  Cała nadzieja w KOBIETACH, którym z okazji JUTRZEJSZEGO ŚWIĘTA KOBIET składam najlepsze życzenia.
  To jest dobre święto, bo okazanie szacunku dla KOBIET zawsze jest wskazane a hołdów nigdy za wiele!
  Pozdrawiam wszystkich i Pana @strażnika też.
  Nie kłóćmy się Panie @strażnik!
  W zasadzie myślimy podobnie i chyba obaj chcemy żeby Łaskarzew rozkwitał a ludzie nie byli poniewierani przez władze, które sami sobie NIEROSTROPNIE wybrali.
  To że proponujemy niekiedy inne rozwiązania i różne drogi dojścia do tego samego celu, to nie jest złe.
  A Pana pomysł z 3-ma punktowym planem działania jest słuszny. ja dodałbym że cała nadzieja w KOBIETACH, bo nie to że są PIĘKNE to do tego są KONKRETNE.
  Tylko One przetrwają na Ziemi!

 10. strażnik napisał(a):
  7 marca 2012 godz. 23:18

  Panie @lokalny
  Ludzie wybrali NIEROZTROPNIE, ale mają szansę na poprawę swej decyzji dopiero za 34 miesiące.
  Co do reszty zgoda i z Panem też niech będzie pomiędzy nami zgoda. Niechaj między nami zgoda – a Bóg reszcie rękę poda …
  Nie jestem Burak, mimo że tylko pilnuję tego lepiku.
  Ja też chcę złożyć tą droga najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom w Łaskarzewie w Dniu Kobiet, a to już za 2 godziny. Co do konkretności KOBIET to ma Pan chyba rację.
  One naprawdę rządzą światem, czyli nami chłopami przy okazji – też. Dobranoc wszystkim, niezależnie od płci.

 11. pyton444 napisał(a):
  9 marca 2012 godz. 12:13

  Po każdych wyborach, do jakiegokolwiek organa władzy i na jakimkolwiek stopniu by one nie były, słychać głosy, że społeczeństwo po raz kolejny źle wybrało… w ustroju demokratycznym nie ma możliwości wszystkich zadowolić

 12. KIR. napisał(a):
  9 marca 2012 godz. 15:29

  Pyton 444 ale wymysliles,twierdzenie ktorego swiat nie slyszal.Musze sobie zapisac,

 13. satiricus napisał(a):
  10 marca 2012 godz. 20:34

  Pyton, twa mądrość spłynie na wszystkich forumowiczów….

  Nie debatujemy nad zadowoleniem z pracy Lidii S-S, tylko nad konkretnymi faktami.Pani gburmistrz, zafunduje Łaskarzewowi WC za 30 000. CZy trzeba być naprawdę tępym, żeby nie zobaczyć jej sarkazmu i cynizmu w działaniach które ona podejmuje???
  Czy stworzenie warunków do wygrania przez właściwy podmiot przetargu jest próbązadolenia wszystkich czy może jedynie słusznych osób/ podmiotów???
  Burmistrz nomen omen łaskawie porozumiałą się z firmą, dzięki czemu każdy zaoszczędni 1 zł za wywóz śmieci. Gratuluję. Za takie negocjowanie umów, winniśmy postawić jej pomnik, w końcu oszczędzamy 1 zł. Nie wiem, ale takie dobro spłynęło na Łaskarzew, iż niegodniśmy patrzeć na Słońce -Lidę S-S.
  Obniżyła Wam śmieci, podwyższy Wam wodę, Władza wyjdzie na swoje, a reszta będzię się cieszyła jak pewna mniejszość parchami.

Jakość powietrza

Kalendarz

marzec 2012
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Archiwum artykułów