Budżet Łaskarzewa AD 2016

DSC07523W poniedziałek 28 grudnia odbyła się XII Sesja Rady Miasta w Łaskarzewie – ostatnia sesja w mijającym roku 2015. Główne punkty posiedzenia obejmowały uchwały, dotyczące zbliżającego się 2016 roku. Przede wszystkim była to uchwała budżetowa oraz Miejski Program Profilaktyki Problemów Alkoholowych, Programu współpracy Łaskarzewa z organizacjami pozarządowymi oraz uchwalenie planu pracy Rady Miasta i Komisji Rady w roku 2016. Ponadto dokonano przesunięć budżetowych, porządkujących i zamykających wykonanie planu wydatków i dochodów w roku 2015. Na Sesji obecnych było 14 radnych.

Zaplanowane łączne dochody budżetu w 2016 wynoszą 16 mln 341 tys. zł, a łączne wydatki 16 mln 424 tys. zł. Jest to więcej niż planowany budżet na rok 2015 (plan wynosił wówczas 15 mln 527 tys. zł), ale z drugiej strony sporo mniej niż faktyczne wykonanie dochodów w roku 2015, wynoszące 17 mln 355 tys. zł. W uzasadnieniu podano, że wynika to m.in. z mniejszej dotacji na zadania zlecone oraz braku dochodów z opłat na usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Dług, który na koniec 2015 r. wynosi 4,96 mln zł, ma wynosić 4,77 mln zł.

Dotacja na zadania zlecone wynosi 1,85 mln zł, subwencja 6,95 mln zł (w tym subwencja oświatowa 5,36 mln zł, mniej o około 113 tys. zł niż w roku 2015). W ogólnej kwocie budżetu dochody własne wynoszą 15 181 tys. zł, a ze sprzedaży majątku 1 mln 160 tys. zł. Dochody własne wynoszą więc 42% dochodów bieżących.

Po stronie wydatków, kwotę 14 mln 865 tys. zł stanowią wydatki bieżące, a wydatki majątkowe 1 mln 559 tys. zł. Około 750 tys. zł przeznaczone zostanie na spłatę kredytów i pożyczek. Na wynagrodzenia i związane z nimi składki przeznaczone zostanie 9,3 mln zł (plan w ubiegłym roku wynosił 8,9 mln zł). W poszczególnych działach wydatki kształtują się natomiast następująco: administracja publiczna 1,746 mln zł (w tym obsługa Urzędu Miasta i wynagrodzenia pracowników 1,459 mln zł, Rada Miasta 76,5 tys. zł), bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż 122,8 tys. zł, obchody Dni Łaskarzewa, koncerty i inne imprezy – 89,5 tys. zł, gospodarka komunalna 835 tys. zł, kultura 250 tys. zł, sport 120,5 tys. zł, pomoc społeczna 2,76 mln zł, oświata i wychowanie 7,803 mln zł oraz świetlice 763 tys. zł. (te dwa ostatnie działy łącznie prawie 8,6 mln zł. czyli 56% wydatków bieżących). Zauważyć można, że z roku na rok Miasto „dokłada” coraz więcej z budżetu do placówek oświatowych. Różnica między kwotą wydawaną na oświatę i otrzymywaną dotacją (5,36 mln zł) wynosić ma w roku 2016 ponad 3,2 mln zł (w 2015 roku było to 2,7 mln zł).

Z punktu widzenia mieszkańców istotnym punktem budżetu jest plan wydatków inwestycyjnych. W roku 2016 roku wynosić one mają 1,56 mln zł a najważniejsze z nich to budowa ulic: Kopernika, Cicha, Słowackiego, Sportowa, Mickiewicza, Przedszkolna – kwota 1,44 mln zł oraz wykonanie za 22 tys. zł dokumentacji projektowej 13 ulic na „Działkach” (ul. 550-lecia, Obr. Łaskarzewa, Zwycięstwa, Ppor. Jabłkowskiego, Partyzantów, Akacjowa, Świerkowa, Wiśniowa, Białe Góry, B-pa Łaskarza, Sportowa, Hallera).

Ogólna struktura budżetu jest w ogólnych założeniach zbliżona jest więc do tej z ubiegłych lat. „Na papierze” wygląda wszystko poprawnie, chociaż gołym okiem widać niekorzystne tendencje (między innymi wspomniany już rosnący udział wydatków na oświatę, malejący udział dochodów własnych w ogólnej kwocie budżetu, niewielka w porównaniu z okolicznym gminami kwota inwestycji).

Jednak prawdziwą konsternację budzi przyjrzenie się kilku konkretnym pozycjom uchwały budżetowej. Zacznijmy od gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej. Konstruując budżet dosyć „na wyrost” założono, że w 2016 roku w Łaskarzewie działać będzie dzierżawca sieci wod-kan i w związku z tym nie zaplanowano dochodów i wydatków, związanych z gospodarką wod-kan. Tymczasem fiaskiem zakończyły się już dwa przetargi, ogłoszone w celu wyłonienia dzierżawcy i w tej chwili nie widać powodów, dla których ta sytuacja miałaby się szybko rozwiązać w pozytywny sposób. W Nowy Rok wchodzimy więc – z formalnego punktu widzenia – bez pieniędzy na obsługę miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, z nadal niekreśloną sytuacją w sprawie konserwacji (kto ją obecne wykonuje i na jakiej podstawie prawnej? za jaką kwotę, skoro przez cały rok nie odbył się żaden przetarg na tę usługę?) i bez zaplanowanych dochodów z opłat.

Jeszcze większą konsternację budzi plan wydatków inwestycyjnych, który należy raczej nazwać – „wirtualnym planem” wydatków inwestycyjnych. Prawie połowę kwoty przeznaczonej na budowę dróg (dokładnie 663 tys. zł) stanowi dotacja z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”, której Łaskarzew nie dostanie. Nasze miasto, jak i kilka innych gmin z powiatu, złożyło wniosek do tego programu, realizowanego przez Urzędy Wojewódzkie. Jednak projekt Łaskarzewa – jako jedynej gminy z naszego rejonu! – odpadł z powodów formalnych i nie znalazł się na ostatecznej liście rankingowej. Kolejny to już raz „zdarzyło” się, że Łaskarzew z powodu źle przygotowane go wniosku traci szansę na otrzymanie całkiem sporego dofinansowania. Podczas sesji wysłuchać można było dosyć kuriozalnego tłumaczenia p. burmistrz, która winę zwaliła na… nieznajomość przepisów, tym samym wystawiając jednoznaczną, negatywną oceną swoich działań jako włodarza Miasta. Nie pociesza mnie przy tym fakt, że inne gminy też obeszły się „smakiem” – z powodu zbyt szczupłych środków nie przydzielono im finansowania… Ale niektórym (np. Żelechów) niewiele brakowało by uzyskać finansowanie i być może będą miały jeszcze szansę w przypadku zwiększenia puli wydatków w Programie.

Jednak nie to jest jedynym problemem, dotyczącym budowy dróg. Mimo złożonego przeze mnie w połowie roku wniosku i kilkukrotnych apeli, nie podjęto żadnych działań w sprawie stworzenia kompleksowego planu inwestycji drogowych w Łaskarzewie – planu, który uwzględniłby głosy radnych, mieszkańców, możliwości finansowe i w sposób jednoznaczny ustalił kryteria kolejności budowy ulic. Niestety, przy budżecie na rok 2016 znowu mieliśmy to samo, co kiedyś – arbitralne ustalenie przez burmistrza, które ulice i kiedy będą budowane. Według jakich kryteriów – nie wiem, ale podejrzewam, że po prostu według zasady „tych mieszkańców lubimy, a tych nie lubimy.” A już typową „wrzutką” jest planowane wykonanie dokumentacji dla wspomnianych ulic na „Działkach”, który to punkt pojawił się w budżecie w ostatniej chwili jako autopoprawka. Ten sposób planowania i prowadzenia inwestycji miejskich budzi mój sprzeciw – w związku z tym byłem przeciwny uchwaleniu budżetu 2016 w formie, dyskutowanej na sesji.

Opracowanie: Eryk Laskowski

[al2fb_like_button]

Tagi: , ,

Komentowanie zamknięte.

Jakość powietrza

Kalendarz

grudzień 2015
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Archiwum artykułów